క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ - 2019

పాయింట్స్ టేబుల్

Team PLD PTS NRR
India IND 9 15 +0.809
Australia AUS 9 14 +1.868
England ENG 9 12 +1.152
New Zealand NZ 9 11 +0.175
Pakistan PAK 9 11 -0.430
Sri Lanka SL 9 8 -0.919
South Africa SA 9 7 -0.030
Bangladesh BAN 9 7 -0.410
West Indies WI 9 5 -0.225
Afghanistan AFG  
9 0 -1.322