క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ - 2019

పాయింట్స్ టేబుల్

Pos Team PLD PTS NRR
1 Afghanistan AFG 4 0 -1.638
2 Australia AUS 5 8 +0.812
3 Bangladesh BAN 5 5 -0.270
4 England ENG 4 6 +1.557
5 India IND 4 7 +1.029
6 New Zealand NZ 4 7 +2.163
7 Pakistan PAK 5 3 -1.933
8 South Africa SA 5 3 -0.208
9 Sri Lanka SL 5 4 -1.778
10 West Indies WI 5 3 +0.272