ఆస్తి కోసం బర్త్ డే కేక్ లో విషం కలిపిన శ్రీనివాస్ | komuravelli | Big 7At 7PM | 10TV News

Submitted on 6 September 2019
Ainapur
Komuravelli
komuravelli Cake
Family Birthday Cake
Komuravelli Birthday Cake
Poison Mixed in Cake
Srinivas Poison Mixed in BIrthday Cake
Journalist Swapna Analysis
Anchor Swapna Analysis
10TV Anchor Swapna
Journalist Swapna Debate
Senior Journalist Swapna in 10TV
10TV news

మరిన్ని తాజా వార్తలు

సంబంధిత వార్తలు