సొగసు

15:04 - March 23, 2018
15:04 - February 22, 2018
15:46 - December 8, 2017
14:51 - December 1, 2017

ప్రకృతిలో కొలువుదీరిన వర్ఱనను చూస్తే మనస్సు ఆనందంతో నిండిపోతుంది. అందులో నీటిలో తేలియాడుతూ మనస్సులను పలుకరించే కలువ పువ్వులు చూస్తే ఆనందించే వారుండరు. అదే కలువ అద్దంపై కొలువై ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ? కంటికి ఇంపైన రంగుతో అద్దంపై కొలువైన కలువ యొక్క సొగసు చూడాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి. 

16:08 - November 20, 2017
15:04 - November 17, 2017
16:57 - November 10, 2017
14:49 - November 6, 2017
20:26 - October 30, 2017
14:47 - October 20, 2017

Pages

Don't Miss

Subscribe to RSS - సొగసు