చంద్రబాబు ఇంటి గేట్లను తాళ్లతో కట్టేసిన పోలీసులు | Police Lock Chandrababu Residence Main Gate