ప్రతి మహిళకు అడిగిన వెంటనే లక్ష రుణం | Nirmala Sitharaman Presents Budget 2019-20 | 10TV News

Submitted on 5 July 2019
1 Lakh Loan
1 Lakh Loan For Women
loan waiver
Women Welfare Schemes
PM Narendra Modi
Nirmala Sitharaman Speech
Union Budget
2019-20 Budget
2019 Budget LIVE
Modi Budget
PM Narendra Modi Budget
Modi Welfare Schemes

మరిన్ని వార్తలు