26 మార్చి 2019

Submitted on 26 March 2019

శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర రుతువు, ఫాల్గుణ మాసం, బహుళ పక్షం

పేరు వివరాలు
వారం మంగళవారం
తిథి షష్ఠి రా. 12.14 తదుపరి సప్తమి
నక్షత్రం అనూరాధ ఉ.11.21 తదుపరి జ్యేష్ఠ
అమృత ఘడియలు తె.3.00 నుంచి 4.39 వరకు
రాహుకాలం మ.3.00 నుంచి 4.30 వరకు
వర్జ్యం సా. 5.06 నుంచి 6.45 వరకు
యమగండం ఉ. 9.31 నుంచి 11.02 వరకు
దుర్ముహూర్తం ఉ.8.29 నుంచి 9.17 తిరిగి రా.10.54 నుంచి 11.42 వరకు
హైదరాబాద్ సూర్యోదయం ఉ.6-04
హైదరాబాద్ సూర్యాస్తమయం సా.6.07

25 మార్చి 2019

Submitted on 25 March 2019

శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర రుతువు, ఫాల్గుణ మాసం, బహుళ పక్షం

పేరు వివరాలు
వారం సోమవారం
తిథి పంచమి రా. 8.01 తదుపరి షష్ఠి
నక్షత్రం విశాఖ ఉ. 7.04 తదుపరి అనూరాధ
అమృత ఘడియలు రా.8.46-10.23
రాహుకాలం ఉ.7.30-9.00
వర్జ్యం ఉ.11.06-12.42
యమగండం
దుర్ముహూర్తం మ.12.46-1.34, మ.3.11-3.59
హైదరాబాద్ సూర్యోదయం 6.20
హైదరాబాద్ సూర్యాస్తమయం 6.24