మే 21, 2019

Submitted on 21 May 2019

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత రుతువు, వైశాఖ మాసం, బహుళ పక్షం

పేరు వివరాలు
వారం మంగళవారం
తిథి తదియ
నక్షత్రం మూల
అమృత ఘడియలు రా.గం. 08.58 నుంచి గం.10.38 వరకు
రాహుకాలం మ.గం. 03.26 సా.గం.05.02 వరకు
వర్జ్యం తె.గం.01.50 నుండి గం.03.30 వరకు
యమగండం ఉ.గం. 08.59 నుండి గం.10.36 వరకు
దుర్ముహూర్తం ఉ.గం.08.21 నుండి గం. 09.12 వరకు
హైదరాబాద్ సూర్యోదయం 05.46
హైదరాబాద్ సూర్యాస్తమయం 06.39

మే 20, 2019

Submitted on 20 May 2019

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత రుతువు, వైశాఖ మాసం, బహుళ పక్షం

పేరు వివరాలు
వారం సోమవారం
తిథి విదియ: రా. 1-50 తదుపరి తదియ
నక్షత్రం జ్యేష్ఠ - తె. 3-13 తదుపరి మూల
అమృత ఘడియలు సా.6-13 నుంచి 7-51 వరకు
రాహుకాలం ఉ. 7-30 నుంచి 9.00 వరకు
వర్జ్యం ఉ. 8-24 నుంచి 10-02 వరకు
యమగండం
దుర్ముహూర్తం మ. 12-21 నుంచి 1-13 వరకు తిరిగి సా. 2-55 నుంచి 3-47 వరకు
హైదరాబాద్ సూర్యోదయం ఉ.5-30
హైదరాబాద్ సూర్యాస్తమయం సా.6.21