05 ఏప్రిల్ 2019

Submitted on 5 April 2019

బంగారం ధరలు రోజువారీలో మొత్తంగా తీసుకుని ఇవ్వటం జరిగింది. మార్కెట్ల లావాదేవీలకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మారుతూ ఉంటాయి. ఒక్క రోజులో ధరల మార్పుల్లో సరాసరి తీసుకుని ఇవ్వటం ధరలను ఇవ్వడం జరుగింది. ఇక్కడి ధరలు - మార్కెట్ ధరలతో పోల్చిచూసినప్పుడు కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుందని కొనుగోలుదారులు గమనించగలరు.

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ 32,810 30,110 రూ.40,357
విజయవాడ 32,810 30,110 రూ.40,357
విశాఖపట్నం 32,810 30,110 రూ.40,357
బెంగళూరు 30,710 29,600 రూ.40,357
ముంబయ్ 32,100 31,000 రూ.40,357
చెన్నై 32,810 30,110 రూ.40,357