2 ఏప్రిల్, 2019

Submitted on 2 April 2019

బంగారం ధరలు రోజువారీలో మొత్తంగా తీసుకుని ఇవ్వటం జరిగింది. మార్కెట్ల లావాదేవీలకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మారుతూ ఉంటాయి. ఒక్క రోజులో ధరల మార్పుల్లో సరాసరి తీసుకుని ఇవ్వటం ధరలను ఇవ్వడం జరుగింది. ఇక్కడి ధరలు - మార్కెట్ ధరలతో పోల్చిచూసినప్పుడు కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుందని కొనుగోలుదారులు గమనించగలరు.

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ 33,250 30,370 రూ. 40,647
విజయవాడ 33,250 30,370 రూ. 40,647
విశాఖపట్నం 33,250 30,370 రూ. 40,647
బెంగళూరు 31,000 29,850 రూ. 40,647
ముంబయ్ 32,650 31,110 రూ. 40,647
చెన్నై 33,250 30,370 రూ. 40,647