మార్చి 08, 2019

Submitted on 8 March 2019

నోట్ : బంగారం ధరలు రోజువారీలో మొత్తంగా తీసుకుని ఇవ్వటం జరిగింది. మార్కెట్ల లావాదేవీలకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు మారటం జరుగుతుంది. ఒక్క రోజులో ధరల మార్పుల్లో సరాసరి తీసుకుని ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇక్కడి ధరలు - మార్కెట్ ధరలతో పోల్చిచూసినప్పుడు కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుంది. కొనుగోలుదారులు గమనించగలరు

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ రూ. 32,695 రూ. 30,750 రూ. 41,600
విజయవాడ రూ. 32,695 రూ. 30,750 రూ. 41,600
విశాఖపట్నం రూ. 32,695 రూ. 30,750 రూ. 41,600
బెంగళూరు రూ. 32,130 రూ. 30,050 రూ. 41,600
ముంబయ్ రూ. 33,529 రూ. 31,350 రూ. 41,600