జనవరి 5 : Today Petrol, Diesel Rates

Submitted on 5 January 2019

పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల నిర్ణయం.. ఆయా ప్రాంతాలు, కంపెనీ బంకు ఆధారంగా ఉంటుంది. బంకులు, ఏరియాను బట్టి ధరల్లో స్వల్ప తేడా ఉంటుంది. 10tv ప్రకటించే ధర ఆయా ప్రాంతంలోని సరాసరి ధరను తీసుకుని ఇవ్వటం జరుగుతుంది.

నగరం పేరు ప్రెట్రోల్ ధర డీజిల్ ధర
హైదరాబాద్ రూ. 72.44 రూ. 67.68
విజయవాడ రూ. 72.41 రూ. 67.31
విశాఖపట్నం రూ. 71.41 రూ. 66.34
వరంగల్ రూ. 72.04 రూ. 67.29
ముంబయ్ రూ. 73.95 రూ. 65.14
ఢిల్లీ రూ.68.29 రూ. 62.26