ఫిబ్రవరి 15 , 2019

Submitted on 15 February 2019


నోట్ : బంగారం ధరలు రోజువారీలో మొత్తంగా తీసుకుని ఇవ్వటం జరిగింది. మార్కెట్ల లావాదేవీలకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు మారటం జరుగుతుంది. ఒక్క రోజులో ధరల మార్పుల్లో సరాసరి తీసుకుని ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇక్కడి ధరలు - మార్కెట్ ధరలతో పోల్చిచూసినప్పుడు కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుంది. కొనుగోలుదారులు గమనించగలరు

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ రూ. 34,340 రూ. 31,410 రూ. 42,800
విజయవాడ రూ. 34,340 రూ. 31,410 రూ. 42,800
విశాఖపట్నం రూ. 34,340 రూ. 31,410 రూ. 42,800
బెంగళూరు రూ. 33,280 రూ. 30,850 రూ. 42,800
ముంబయ్ రూ. 35,320 రూ. 32,380 రూ. 42,800