ఫిబ్రవరి 13 , 2019

Submitted on 13 February 2019

నోట్ : బంగారం ధరలు రోజువారీలో మొత్తంగా తీసుకుని ఇవ్వటం జరిగింది. మార్కెట్ల లావాదేవీలకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు మారటం జరుగుతుంది. ఒక్క రోజులో ధరల మార్పుల్లో సరాసరి తీసుకుని ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇక్కడి ధరలు - మార్కెట్ ధరలతో పోల్చిచూసినప్పుడు కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుంది. కొనుగోలుదారులు గమనించగలరు

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ రూ. 34,353 రూ. 31,480 రూ. 43,100
విజయవాడ రూ. 34,353 రూ. 31,480 రూ. 43,100
విశాఖపట్నం రూ. 34,353 రూ. 31,480 రూ. 43,100
బెంగళూరు రూ. 33,340 రూ. 30,900 రూ. 43,100
ముంబయ్ రూ. 35,300 రూ. 32,360 రూ. 43,100