ఫిభ్రవరి 11, 2019

Submitted on 11 February 2019

నోట్ : బంగారం ధరలు రోజువారీలో మొత్తంగా తీసుకుని ఇవ్వటం జరిగింది. మార్కెట్ల లావాదేవీలకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు మారటం జరుగుతుంది. ఒక్క రోజులో ధరల మార్పుల్లో సరాసరి తీసుకుని ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇక్కడి ధరలు - మార్కెట్ ధరలతో పోల్చిచూసినప్పుడు కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుంది. కొనుగోలుదారులు గమనించగలరు

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ రూ. 34,615 రూ. 31,730 రూ. 43,300
విజయవాడ రూ. 34,615 రూ. 31,730 రూ. 43,300
విశాఖపట్నం రూ. 34,615 రూ. 31,730 రూ. 43,300
బెంగళూరు రూ. 33,500 రూ. 31,100 రూ. 43,300
ముంబయ్ రూ. 34,100 రూ. 32,360 రూ. 43,300