2019, జనవరి 3 : Today Gold, Silver Rates

Submitted on 3 January 2019

నోట్ : బంగారం ధరలు రోజువారీలో మొత్తంగా తీసుకుని ఇవ్వటం జరిగింది. మార్కెట్ల లావాదేవీలకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు మారటం జరుగుతుంది. ఒక్క రోజులో ధరల మార్పుల్లో సరాసరి తీసుకుని ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇక్కడి ధరలు - మార్కెట్ ధరలతో పోల్చిచూసినప్పుడు కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుంది. కొనుగోలుదారులు గమనించగలరు.

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ 32,000 30,590 41,600
విజయవాడ 32,000 30,590 41,600
విశాఖపట్నం 32,000 30,590 41,600
బెంగళూరు 33,000 29,950 41,600
ముంబయ్ 32,600 31,280 41,600
చెన్నై 32,000 30,590 41,600