జనవరి 2 : పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు

Submitted on 2 January 2019
నగరం పేరు ప్రెట్రోల్ ధర డీజిల్ ధర
హైదరాబాద్ 72.82 68.11
విజయవాడ 72.31 67.29
విశాఖపట్నం 71.77 66.75
వరంగల్ - -
ముంబయ్ 74.3 65.56
ఢిల్లీ 68.65 62.66