జలదిగ్భందంలో లంక..ముంపు గ్రామాలు...

తూర్పుగోదావరి : ఐదు రోజులుగా లంక..ముంపు గ్రామాలు జలదిగ్భందంలోనే ఉన్నాయి. పడవలపైనే లంక గ్రామాల ప్రజలు ప్రయాణం చేస్తున్నారు. గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. 

Don't Miss