తేదీ జనవరి 18, 2019

Submitted on 18 January 2019

నోట్ : బంగారం ధరలు రోజువారీలో మొత్తంగా తీసుకుని ఇవ్వటం జరిగింది. మార్కెట్ల లావాదేవీలకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు మారటం జరుగుతుంది. ఒక్క రోజులో ధరల మార్పుల్లో సరాసరి తీసుకుని ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇక్కడి ధరలు - మార్కెట్ ధరలతో పోల్చిచూసినప్పుడు కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుంది. కొనుగోలుదారులు గమనించగలరు.

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ రూ. 32,580 రూ. 31.110 రూ.41,500
విజయవాడ రూ. 32,580 రూ. 31.110 రూ.41,500
విశాఖపట్నం రూ. 32,580 రూ. 31.110 రూ.41,500
బెంగళూరు రూ.33,510 రూ. 30,510 రూ.41,500
ముంబయ్ రూ. 32,980 రూ. 31,850 రూ.41,500