13 మే 2019

Submitted on 13 May 2019

బంగారం ధరలు రోజువారీలో మొత్తంగా తీసుకుని ఇవ్వటం జరిగింది. మార్కెట్ల లావాదేవీలకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మారుతూ ఉంటాయి. ఒక్క రోజులో ధరల మార్పుల్లో సరాసరి తీసుకుని ఇవ్వటం ధరలను ఇవ్వడం జరుగింది. ఇక్కడి ధరలు - మార్కెట్ ధరలతో పోల్చిచూసినప్పుడు కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుందని కొనుగోలుదారులు గమనించగలరు.

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ రూ. 33,270 రూ. 30,520 రూ. 40,350
విజయవాడ రూ. 33,270 రూ. 30,520 రూ. 40,350
విశాఖపట్నం రూ. 33,270 రూ. 30,520 రూ. 40,350
బెంగళూరు రూ. 32,550 రూ. 29,900 రూ. 40,350
ముంబయ్ రూ. 32,000 రూ. 31,100 రూ. 40,350