మార్చి 26, 2019

Submitted on 26 March 2019

పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల నిర్ణయం.. ఆయా ప్రాంతాలు, కంపెనీల, బంకుల ఆధారంగా ఉంటుంది. బంకులు, ఏరియాను బట్టి ధరల్లో స్వల్ప తేడా ఉండవచ్చు. 10tv ప్రకటించే ధర ఆయా ప్రాంతంలోని సరాసరి ధరను తీసుకుని ఇవ్వటం జరుగుతుంది.

నగరం పేరు ప్రెట్రోల్ ధర (₹) డీజిల్ ధర (₹)
హైదరాబాద్ 77.32 72.30
విజయవాడ 76.64 71.30
విశాఖపట్నం 76.21 70.85
వరంగల్ 76.93 71.92
కరీంనగర్ 77.39 72.36
నిజామాబాద్ 78.16 73.07
నల్గొండ 77.57 72.51
ఆదిలాబాద్ 78.97 73.83
మహబూబ్ నగర్ 78.02 72.95
మెదక్ 77.52 72.48
ఖమ్మం 77.31 72.26
రంగారెడ్డి 77.46 72.42
గుంటూరు 77.23 71.84
చిత్తూరు 77.49 72.02
కడప 76.66 71.29
కర్నూలు 76.53 71.19
ప్రకాశం 76.69 71.32
నెల్లూరు 77.49 72.04
అనంతపురం 77.20 71.79
ఈస్ట్ గోదావరి 77.02 71.60
వెస్ట్ గోదావరి 77.21 71.80
విజయనగరం 76.53 71.15
శ్రీకాకుళం 77.13 71.70
ముంబై 78.48 69.64
ఢిల్లీ 72.86 66.49

మార్చి 25, 2019

Submitted on 25 March 2019

పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల నిర్ణయం.. ఆయా ప్రాంతాలు, కంపెనీల, బంకుల ఆధారంగా ఉంటుంది. బంకులు, ఏరియాను బట్టి ధరల్లో స్వల్ప తేడా ఉండవచ్చు. 10tv ప్రకటించే ధర ఆయా ప్రాంతంలోని సరాసరి ధరను తీసుకుని ఇవ్వటం జరుగుతుంది.

నగరం పేరు ప్రెట్రోల్ ధర (₹) డీజిల్ ధర (₹)
హైదరాబాద్ రూ. 77.32 రూ. 72.30
విజయవాడ రూ. 76.64 రూ. 71.30
విశాఖపట్నం రూ. 76.21 రూ. 70.85
వరంగల్ రూ. 76.93 రూ. 71.92
కరీంనగర్ రూ. 77.39 రూ. 72.36
నిజామాబాద్ రూ. 78.16 రూ. 73.07
నల్గొండ రూ. 77.57 రూ. 72.51
ఆదిలాబాద్ రూ. 78.99 రూ. 73.84
మహబూబ్ నగర్ రూ. 78.02 రూ. 72.95
మెదక్ రూ. 77.52 రూ. 72.48
ఖమ్మం రూ. 77.31 రూ. 72.26
రంగారెడ్డి రూ. 77.46 రూ. 72.42
గుంటూరు రూ. 77.23 రూ. 71.84
చిత్తూరు రూ. 77.48 రూ. 72.03
కడప రూ. 76.54 రూ. 71.18
కర్నూలు రూ. 76.53 రూ. 71.19
ప్రకాశం రూ. 76.69 రూ. 71.32
నెల్లూరు రూ. 77.49 రూ. 72.04
అనంతపురం రూ. 77.20 రూ. 71.79
ఈస్ట్ గోదావరి రూ. 77.02 రూ. 71.60
వెస్ట్ గోదావరి రూ. 77.21 రూ. 71.80
విజయనగరం రూ. 76.53 రూ. 71.15
శ్రీకాకుళం రూ. 77.13 రూ. 71.70
ముంబై రూ. 78.48 రూ. 69.64
ఢిల్లీ రూ. 77.86 రూ. 66.49