నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది.. నామినేషన్ వేయవచ్చు

Submitted on 18 March 2019
Nomination Notification
election notification in ap
ap elections 2019
elections 2019
Nomination
election Nomination
Election commission

దేశంలో టిక్ టాక్ యాప్ బ్యాన్ చేయటాన్ని సమర్ధిస్తారా?

Choices

మరిన్ని వార్తలు