క్రైమ్ డిటెక్టివ్..

22:52 - August 20, 2016

గొర్రెలు, మేకలను మనం ఆనందం కోసం బలి చేస్తుంటాము.. మనలాగే వాటివి కూడా ప్రాణమే. మనలాన వాటికి కూడా ఆత్మలుండుంటే... మనిషి పరిస్థితేంటీ.. అని ప్రశ్నిస్తాడు ఒక నాస్తికుడు. ప్రతి మనిషికి మనసు, ఆత్మ ఉంటాయి. మనిషి చనిపోయాక ఆత్మ గాలిలో కలిసిపోతుందని.. కోరిక తీరిన స్వర్గానికి ఆత్మ స్వర్గానికో నరకానికో వెళ్తుందని... కోరికలు తీరని ఆత్మ.. ప్రేతాత్మలుగా మారి కోరికలు తీరడం కోసం బతికి ఉన్న మనిషిని ఆవిహించి.. వారి ద్వారా తమ కోరికలను తీర్చుకోవడం జరుగుతుందని... ఆత్మలకు ఎవరైననే కోపాలు, ప్రతీకారుల ఉంటే వారికిపై ప్రతీకారాలు వంటి చర్యలు చేస్తాయని ఎవరో చెబితే విన్నాం.. మరిన్ని వివరాలను వీడియోలో చూద్దాం...

 

Don't Miss