మాంసాన్ని ఆహారంగా ఎప్పటి నుంచి తింటున్నారు?

20:03 - October 3, 2015

హైదరాబాద్ : మన దేశంలోమాంసాన్ని ఆహారంగా ఎప్పటి నుంచి తింటున్నారు? బర్రెల్ని, ఆవుల్ని పాలిచ్చే జంతువులుగా ఎవరు మలిచారు? ముందు దగా వెనుక దగా కుడి ఎడమల దగా దగా అన్నట్టు మనదేశంలోవర్ణవ్యవస్థ అణగారిణ కులాల ప్రజలను దగా చేసింది. ఫలితంగా భారత ఆర్థికవ్యవస్థను బలోపేతం చేసిన యాదవకులం సమాజంలో సముచిత గౌరవం పొందలేక పోయింది.వారు కేవలం గొర్రెలకాపర్లుగానే మిగిలిపోయారు.ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయరంగాల్లోయాదవులకు సరైన న్యాయంజరగలేదు.నిచ్చెనమెట్ల కులసమాజంలో యాదవులకు జరిగిన చారిత్రక విద్రోహాలపై ఇదే అంశంపై నిర్వహించిన జన చరిత కార్యక్రమంలో ప్రముఖ సామాజిక శాస్త్రవేత్త కంచె ఐలయ్య విశ్లేషణ చేశారు. పూర్తి విశ్లేషణను చూడాలనుకుంటే ఈ వీడియోను క్లిక్ చేయండి..

Don't Miss