మంగలి నీతి సమాజాన్ని ఎలా కాపాడింది...

21:30 - September 5, 2015

హైదరాబాద్ : ప్రపంచీకరణ పెనుభూతం భారతదేశంలోని కులృత్తులను ధ్వంసంచేసింది. మరో పక్క మన సమాజం కులవృత్తులవారిని నీచంగా చూసింది. వారి శ్రమను గుర్తించలేదు.వారిని సాటి మనుషులుగా గౌరవించలేదు. అలాంటి అణగారిన కులం వాళ్ళు మంగలోళ్లు. తొలివైద్యులుగా పిలువబడిన మంగళి కులంవాళ్ళు నేడు దుర్భరమైన బతుకులు వెళ్ళదీస్తున్నారు. మంగలోళ్ళ చారిత్రక నేపథ్యాన్ని, సమాజంలో వారి స్థానాన్ని గురించి జన చరిత్రలో ప్రముఖ సామాజిక శాస్త్రవేత్త కంచ ఐలయ్య విశ్లేషించారు. మరింత విశ్లేషణ ను చూడాలనుకుంటే ఈ వీడియోను క్లిక్ చేయండి..

Don't Miss