22వ రోజు నోట్ల కష్టాలు..

హైదరాబాద్ : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నోట్ల కష్టాలు కొనసాగుతున్నాయి. నేటికి 22 రోజులైనా పరిస్థితిలో ఎలాంటి మార్పు కనబడడం లేదు. ఉదయం నుండే బ్యాంకులు..ఏటీఎంల ఎదుట ప్రజలు క్యూలు కడుతున్నారు. 

Don't Miss