17.5లక్షల కొత్త రెండువేల నోట్లు స్వాధీనం

హైదరాబాద్ : నగరంలో 11 చోట్ల సీబీఐ దాడులు నిర్వహించింది. ఈ దాడుల్లో 17.5 లక్షల విలువైన కొత్త రెండు వేల నోట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోస్టల్ ఉద్యోగులు 2.95కోట్ల రూపాయలను మార్చారు. ఈఘటనలో అబ్దుల్ గనీ, రవితేజ, సురేష్ కుమార్, శ్రీనివాస్ ను అరెస్టు చేశారు.

Don't Miss