భారత దేశంలో వ్యవసాయం ఎప్పుడు పుట్టింది?

19:29 - August 8, 2015

 హైదరాబాద్: : భారతదేశంలో వ్యవసాయం ఎప్పడు పుట్టింది? అనే అంశంపై 'జీవన చరిత విశ్లేషణ' కార్యక్రమంలో ప్రొ.కంచె ఐలయ్య మాట్లాడారు. ఆ .. వివరాలను ఆయన మాటాల్లోనే చూద్దాం... ఏ శ్రమజీవులు ఎద్దులను బర్రెలను మచ్చిక చేసుకుని వ్యవసాయానికి ఉపయోగించారు.గుర్రాలెక్కిన సైనికులను రథాలెక్కిన రాజులను గౌరవించిన సమాజం వ్యవసాయంచేసిన శ్రమజీవులను ఎందుకు గౌరవించలేదు.భూమిదున్నేవారిని శూద్రులుగా ఎవరు చిత్రించారు?ఇలాంటి సవాలక్షప్రశ్నలకు ప్రముఖ సామాజికశాస్త్రవేత్త కంచె ఐలయ్యగారి పరిశోధనలే సమాధానం చెబుతాయి.అసలు నిజమైన వ్యవసాయచరిత్ర ఏమిటో తెలుసుకోవాలని ఉందా... అయితే ఈ వీడియోను క్లిక్ చేయండి...

Don't Miss