సిక్కులు నివసించిన ప్రాంతం అమృత్ సర్ : ప్రధాని మోడీ

పంజాబ్ : అమృత్ సర్ లో జరుగుతున్న హార్ట్ ఆఫ్ ఏషియా సమ్మిట్ లో ప్రధాని నరేంద్రమోడీ ప్రసంగించారు. అమృత్ సర్.. సిక్కులు నివసించిన ప్రాంతమని చెప్పారు.

 

Don't Miss