సింగూరు ప్రాజెక్టు నుండి నీరు విడుదల..

మెదక్ : పుల్ కల్ (మం) సింగూరు ప్రాజెక్టు నుండి నీటిని విడుదల చేశారు. కాల్వలకు నీటిని మంత్రి హరీష్ రావు విడుదల చేశారు. 

Don't Miss