సాహినయత్‌గంజ్‌ పీఎస్‌ పరిధిలో పోలీసుల సోదాలు

హైదరాబాద్ : నగరంలో పోలీసులు కార్డాన్‌ సెర్చ్‌ నిర్వహించారు. సాహినయత్‌గంజ్‌ పీఎస్‌ పరిధిలో వెస్ట్‌ జోన్‌ డీసీపీ వెంకటేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో 300 మంది పోలీసులు సోదాలు నిర్వహించారు. 

Don't Miss