సమత ఎక్స్ ప్రెస్ కు మంత్రి గ్రీన్ సిగ్నల్..

ఢిల్లీ : కేంద్ర రైల్వే మంత్రి సురేష్ ప్రభు విశాఖ స్టీల్ సమత ఎక్స్ ప్రెస్ ను ప్రారంభించారు. హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ రైల్వే స్టేషన్ లో మంత్రి సురేష్ ప్రభు జెండా ఊపి ఈ రైలు ప్రారంభించారు. హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ విశాఖపట్నం మధ్య ఈ రైలు తన సేవలను అందించనుంది. ఈ ఎక్స్ ప్రెస్ లో విశాఖ స్టీల్పఆ్ంట్ విశేషాలను ప్రదర్శించారు. 

Don't Miss