విద్యుత్ కార్మిక సంఘాల నేతలతో మంత్రి జగదీష్ సమావేశం..

హైదరాబాద్ : విద్యుత్ కార్మిక సంఘాల నేతలతో మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి సమావేశం నిర్వహించారు. విద్యుత్ కార్మికుల సమస్యలపై చర్చించారు. 

Don't Miss