రేపటి పవన్ కళ్యాణ్ శ్రీకాకుళం జిల్లా పర్యటన వాయిదా

హైదరాబాద్ : జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అధినేత రేపటి నుంచి తలపెట్టిన శ్రీకాకుళం జిల్లా పర్యటన వాయిదా వేస్తున్నట్లు ఆ పార్టీ నేతలు తెలిపారు.

Don't Miss