రూ. 10 లక్షల కొత్తనోట్లను ఎత్తుకెళ్లిన ఉగ్రవాదులు..

జమ్మూ కాశ్మీర్ : పుల్వామా జిల్లాలో బ్యాంకులో ఉగ్రవాదులు దోపిడి చేశారు. రూ. 10 లక్షల కొత్త నోట్లను ఉగ్రవాదులు ఎత్తుకెళ్లారు. 

Don't Miss