రిటైర్డ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఇంటిపై ఏసీబీ దాడి

కాకినాడ : ఇంద్రపాలెంలో రిటైర్డ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ జయరాజ్ ఇంటిపై ఏసీబీ అధికారులు దాడులు చేస్తున్నారు.

Don't Miss