రాజ్యసభలో కొనసాగుతున్న నోట్ల రద్దు రగడ

ఢిల్లీ : వాయిదా అనంతరం తిరిగి ప్రారంభమైన రాజ్యసభ కొనసాగుతోంది. నట్ల రద్దు పై చర్చ జరపాలని విపక్షాలు పట్టుబడుతున్నాయి. సభలో నోట్ల రద్దు రగడ కొనసాగుతోంది.

Don't Miss