మైలవరంలో నోట్ల మార్పిడి ముఠా అరెస్ట్

కృష్ణా : మైలవరంలో నోట్ల మార్పి ముఠాను పోలీసులు 8 మందిని అరెస్టు చేశారు. వీరితో పాటు మామిడితోటలో నగదును కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

Don't Miss