మెరీనా బీచ్ కు చేరుకున్న అంతిమ యాత్ర

చెన్నై : అశేష జనవాహిని మధ్య జయలలిత అంతిమ యాత్ర మెరీనాబీచ్ చేరుకుంది. దాని పొడువునా అమ్మకు అభిమానులు నివాళుర్పించారు.

Don't Miss