ముగిసిన 49వ రోజు మహాజన పాదయాత్ర..

కామారెడ్డి : జిల్లాలో 49వ రోజు సీపీఎం మహాజన పాదయాత్ర ముగిసింది. మొత్తం 24.4 కిలోమీటర్లు మేర ఈ రోజు పాదయాత్ర జరిగింది. పాదయాత్రకు పలువురు సంఘీభావం ప్రకటించారు. బృందానికి సమస్యలతో కూడిన వినతిపత్రాలు సమర్పించారు.

Don't Miss