ముగిసిన హార్ట్ ఆఫ్ ఆసియా సదస్సు...

పంజాబ్ : అమృత్ సర్ లో హార్ట్ ఆఫ్ ఆసియా సదస్సు ముగిసింది. ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా సదస్సులో తీర్మానం చేశారు.

 

 

Don't Miss