ముగిసిన ఎపి ప్రివిలేజ్ కమిటీ సమావేశం

హైదరాబాద్ : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రివిలేజ్ కమిటీ సమావేశం ముగిసింది. మరోసారి సమావేశం కావాలని నిర్ణయించారు.

Don't Miss