మహాజన పాదయాత్ర 1200 కి.మీ..

కామారెడ్డి : సీపీఎం మహాజన పాదయాత్ర నిరాఘటంగా కొనసాగుతోంది. కాసేపటి క్రితం 1200 కి.మీ.పూర్తి చేసుకుంది. ఈసందర్భంగా పాదయాత్ర బృంద రథసారధి, సీపీఎం తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్యదర్శి తమ్మినేని వీరభద్రం కేక్ ను కట్ చేశారు. 

Don't Miss