మడకశిరలో బాబు పర్యటన..

అనంతపురం : మడకశిరలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. చంద్రన్న పసుపు కుంకుమ ప్రధాన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. 

Don't Miss