మంత్రి పీతలకు అందని ఆహ్వానం..

పశ్చిమగోదావరి : ప్రపంచ ఎయిడ్స్ నివారణ దినోత్సవ కార్యక్రమంలో ప్రోటోకాల్ వివాదం నెలకొంది. మంత్రి పీతల సుజాతకు ఆహ్వానం అందలేదు. 

Don't Miss