మంత్రి పరిటాల అకస్మిక తనిఖీలు..

అనంతపురం : టవర్ బ్లాక్ సమీపంలో షాపులు, పెట్రోల్ బంక్ ల్లో మంత్రి పరిటాల సునీత అకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. స్వైపింగ్ మిషన్లు ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు నగదు రహిత సేవలు అలవాటు చేయాలని ఆదేశించారు.

Don't Miss