బంజారాహిల్స్ లో పోలీసులు డ్రంక్ ఆండ్ డ్రైవ్..

హైదరాబాద్ : బంజారాహిల్స్ లో పోలీసులు డ్రంక్ ఆండ్ డ్రైవ్ నిర్వహించారు. 12 మందిపై కేసు నమోదు చేశారు. 

 

Don't Miss