పెరిగిన వంట గ్యాస్ సిలిండర్ ధర..

హైదరాబాద్ : వంట గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రూ. 2.07 పెరిగింది. కానీ విమానం ఇంధనం ధర 3.7 శాతం తగ్గింది. 

Don't Miss