పాతనోట్ల స్వీకరణకు పెట్రోల్ బంక్ సిబ్బంది నిరాకరణ

హైదరాబాద్ : పెట్రోల్ బంకుల్లో పాత నోట్ల స్వీకరణ గడువు ముగిసింది. అర్ధరాత్రి పెట్రోల్ బంక్ సిబ్బంది పాత నోట్లు తీసుకోలేదు. కోత్త నోట్లు ఇస్తేనే పెట్రోల్ పోస్తామని చెబుతున్నారు. పాత నోట్లు తీసుకోకపోవడంతో పలు చోట్ల పెట్రోల్ బంకు సిబ్బందితో వాహనదారులు వాగ్వాదానికి దిగారు. 

Don't Miss