పాఠశాలను ఆదర్శవంతంగా తీరిదిద్దుతాం - మంత్రి గంటా..

విజయవాడ : అన్ని రెవెన్యూ డివిజన్ లలో ఒక పాఠశాలను ఆదర్శవంత పాఠశాలగా తీర్చిదిద్దుతామని మంత్రి గంటా వ్యాఖ్యానించారు. ప్రాథమిక విద్యను బలోపేతానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. జనవరి 3న సావిత్రిబాయి పూలె జయంతి రోజున మహిళా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం జరపాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. జనవరి 5 నుండి ప్రధానోపాధ్యాయుల వర్క్ షాప్ ఉంటుందన్నారు

Don't Miss