పాకిస్థాన్ లో విమానం అదృశ్యం

హైదరాబాద్: పాకిస్థాన్ లో విమానం అదృశ్యం అయ్యింది. అదృశ్యం అయిన విమానంలో 47 మంది ప్రయాణీకులు ఉన్నారు.

Don't Miss