పట్టాలు తప్పిన క్యాపిటల్ ఎక్స్ ప్రెస్

పశ్చిమబెంగాల్ : క్యాపిటల్ ఎక్స్ ప్రెస్ పట్టాలు తప్పింది. నముక్తల స్టేషన్ సమీపంలో ఎక్స్ ప్రెస్ రెండు బోగీలు పట్టాలు తప్పాయి. ఈ ఘటనలో 12మందికి గాయాలయ్యినట్లుగా తెలుస్తోంది. 

Don't Miss